Over ons

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op in hun leefwereld, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

Lees verder
Wie we zijn

Wij hebben een hart voor jongeren. We worden geraakt door de problemen waar veel jongeren mee worstelen en houden van hun openheid en onbevangenheid. Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op. Dat doen we door een stap te zetten in hun leefwereld. Zo zijn wij te vinden op schoolpleinen, straten, in buurthuizen, in kerken en online.

Door wie we zijn, laten we Jezus zien en bieden jongeren hoop. Dat betekent dat we aanwezig en aanspreekbaar zijn voor jongeren. We bieden ondersteuning door gesprek en praktische hulp.

werkwijze

Als basis onder onze werkwijze ligt de presentietheorie van Andries Baart. Dit is geen methode, maar een houding van onze jongerenwerkers. Het betekent dat we aanwezig zijn waar de jongeren zijn en daardoor hun behoefte leren kennen.

De werkwijze van Youth for Christ, BRIM, bouwt hierop voort. Het geeft aan welke aspecten belangrijk zijn in ons werkveld en hoe we te werk gaan. Youth for Christ Veenendaal heeft daarbij een methode ontwikkelt, waardoor de werkwijze inzichtelijker wordt en meer focus krijgt.

BRIM

Behoeftegericht
Naast een vast activiteitenaanbod proberen we gericht in te spelen op wat jongeren nodig hebben. Dit bepalen we zoveel mogelijk met jongeren samen. Omdat we preventief werken, luisteren we niet alleen naar hun directe vraag, maar kijken ook naar onderliggende behoeftes. Soms kan dit ook betekenen dat we jongeren door verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

Relationeel
Door met jongeren op te trekken bouwen we aan vertrouwensrelaties. We leven van dichtbij mee. Pas binnen zo’n relatie is er ruimte om van elkaar te leren en je verhalen en geloof te delen. We geven daarbij zelf het goede voorbeeld in het omgaan met tijd, geloof, geld en relaties. Ook als een jongere een hulpverleningstraject ingaat zijn wij hierin een aanvulling, om ze tijdens en na het traject op te vangen.

Integraal
We helpen jongeren om zich te ontwikkelen op sociaal, fysiek, psychisch en geestelijk vlak. We zijn ons ervan bewust dat elk terrein van ons leven invloed heeft op andere terreinen. Ze zijn met elkaar verbonden. Dat noemen we integraal werken.

Missionair
We zijn verbonden met Gods hart. Biddend willen we zien wat God ziet. We ontdekken talenten en geven ruimte voor identiteitsontwikkeling. Onvoorwaardelijk en dienend zijn we een voorbeeld. We zijn echt en staan dicht bij jongeren. Door houding & woord worden jongeren van elke doelgroep bekendgemaakt met het evangelie, het goede nieuws.

De 5 cirkels van Veenendaal

Als Youth for Christ Veenendaal richten wij ons werk in aan de hand van de volgende methode, de 5 cirkels.

Opzoeken
We zoeken jongeren op, op de plekken waar zij zijn. Wij doen de stap naar buiten, waardoor er geen drempels zijn.

Uitnodigen
We nodigen jongeren uit om naar activiteiten te komen. Dit is een laagdrempelige en veilige setting om elkaar te leren kennen.

Uitdagen
We dagen jongeren uit om te groeien. Dit doen we door gesprekken of projectmatig.

Verdiepen
Samen met jongeren zoeken we naar antwoorden op hun vragen. We werken vanuit relatie, daarom delen we iets van wie wij zijn en ons leven.

Betrekken
We willen er niet alleen zijn voor jongeren, maar ook weten waar zij behoefte aan hebben. De beste manier om dat te doen, is hen betrekken bij onze missie. We ondersteunen jongeren in hun ideeën en initiatieven.

Samenwerking

Om jongeren te dienen, werken we met veel lokale en landelijke partners samen. Zo werken we met zogenoemde ketenpartners, zoals hulpverleningsorganisaties, gemeente en veiligheid, en met andere jongerenwelzijnsorganisaties. Door korte lijnen is het mogelijk om samen met jongeren gesprekken aan te gaan met andere partijen, jongeren door te verwijzen of praktische hulp te bieden. Ook de kerken maken deel uit van ons netwerk, waardoor we elkaar kunnen versterken in ons bereik.

Samenwerking houdt in dat we kennis delen, elkaar praktisch helpen of partners ons financieel ondersteunen. Het betekent dat we jongeren een stem kunnen geven of helpen hun stem te uiten.