Youth for Christ Veenendaal

Dichterbij jongeren komen. Dat is het verlangen van Youth for Christ Veenendaal. Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. We bouwen aan relaties met jongeren door aan te sluiten bij hun leefwereld en behoeftes. We zijn in staat om het Evangelie op eigentijdse wijze te vertalen naar jongeren. We helpen jongeren om te groeien op geestelijk, sociaal, fysiek en emotioneel gebied. Doordat we de kracht en idealen van jongeren verbinden aan de liefde van Jezus, helpen we jongeren groeien.

 

Youth for Christ Veenendaal is een community van waaruit jongeren samen met jongerenwerkers en vrijwilligers uitgedaagd en gestimuleerd worden tot groei. Jongeren ervaren dat verandering mogelijk is. Samen met jongeren willen we de samenleving op jongeren betrekken. Met speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.

 

In het Centrum, Franse Gat en Petenbos zijn op pleintjes, in buurthuizen en woonkamers communities van vrijwilligers actief die jongeren opzoeken, hen willen leren kennen en zich willen verbinden aan deze jongeren. Ze brengen leven in de bouwerij en jongeren er zichzelf kunnen zijn en geïnspireerd worden. Daarnaast zijn we actief op een middelbare school in Veenendaal en online met LadyV.

 

Ons team in Veenendaal bestaat uit ruim 30 teamleden. We werken samen met Veens Welzijn, diverse kerken en de gemeente Veenendaal.

 

Ook  betrokken zijn op jongeren?

Wil je deel worden van onze gemeenschap? Je kan je inzetten voor jongeren als:

In beide rollen is veel ruimte om je eigen ideeën vorm te geven.

 

Zelf een jongereninitiatief opstarten?

Dat kan door een lifespot te starten in je eigen wijk of stad. Youth for Christ LifeSpots helpt pioniers om hun droom voor jongeren uit te laten komen. Dit doen we door te ondersteunen, te inspireren en te verbinden met ons werk in Veenendaal en andere LifeSpots in Nederland. We begeleiden hen bijvoorbeeld in het leren kennen van jongeren op straat, of delen tips over hoe je gedreven vrijwilligers betrekt bij jouw project. Zo maken we samen het verschil.

 

Daarnaast kunnen we je initiatief begeleiden in samenwerking met VEENS Welzijn.

 

Twitter